L'affichage correct de cette page nécessite qu'une police répondant ŕ la norme Unicode (Arial Unicode MS par exemple) soit installée sur votre ordinateur.

Studentka ZČU pojede se Zlatým slovem do Paříže!


Logo de l'APFA

Na Fakultĕ ekonomické Západočeské univerzity v Plzni se konala mezinárodní soutĕžv hospodářské francouzštinĕ Le Mot d’Or 2012.

Akce se zúčastnilo celkem 16 studentů ZČU v Plzni – osm stůdentuFakulty ekonomické (FEK) a stejný počet studentů Fakulty filozofické (FF). Soutĕž „Le Mot d’Or“ (česky: „Zlaté slovo“) se pořádá celosvĕtovĕ od roku 1988 vždy jeden den v roce a to třetí týden v březnu, ve všech zemích ve stejný den a hodinu. Česká republika se do soutĕže zapojuje pravidelnĕ od roku 2000. Studenti Fakulty ekonomické se soutĕže účastní každoročnĕ a v letošním roce se do soutĕže zapojili také studenti Fakulty filozofické. Výsledky studentůFEK byly tradičnĕ vynikající – v letech 2000 až 2011 vždy vyhrávali první místo za Českou republiku, s výjimkou roku 2002, kdy se vítĕzkou stala studentka z Ostravské univerzity.

V letošním roce vyhrála první cenu (týdenní pobyt v Paříži v březnu 2013) studentka 2. ročníku oboru Cizí jazyky pro komerční praxi Fakulty filozofické ZČU Dagmar Dolejšová, které tímto gratulujeme k vynikajícímu výsledku.

Poradí studentů ZČU v Plzni na prvních pĕti místech v rámci ČR je v roce 2012 následující:

1. Dagmar Dolejšová (FF ZČU)

2. Svatava Petková (FF ZČU)

3. Vít Černohouz (FEK ZČU)

4. Lucie Jeníčková (FEK ZČU)

5. Jana Bubnová (FEK ZČU)

Diplomy všem účastníkům a ceny studentům na prvních pĕti místech předali 19. dubna zástupce Francouzského velvyslanectví v Praze Marc Brudieux a ředitelka Alliance française v Plzni Amandine Salmon. Bĕhem slavnostního předání cen informovala přítomné vítĕzka soutĕže za rok 2011 Jana Zálešáková z FEK o letošním setkání vítĕzův Paříži.

Zájemci o účast v nadcházejícím ročníku soutĕže Le Mot d'Or, který se uskuteční v březnu 2013, se mohou začít připravovat již dnes. Zadání a řešení z předchozích ročníků najdou na stránkách hlavního pořadatele, francouzské organizace APFA: www.apfa.asso.fr.

Za rok na shledanou!

Romana Suchá a Radka Štruncová, FEK KJA

Vloženo: 29.04.12

(Source : site de l'Université de Bohčme occidentale)

Sommaire des articles de presse de 2012
Sommaire de la revue de presse
Sommaire du Mot d'Or
Sommaire général